De Kolibrie

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

Dit is het Centrum voor Leerlingbegeleiding en is een samenvoeging van het vroegere PMS en het Medisch schooltoezicht!
Onze school werkt samen met het:

Stedelijk CLB
An Vermonden
(e-mail: an.vermonden@so.antwerpen.be)
Lange Gasthuisstraat 24
2000 Antwerpen
Tel: 03/206 13 11
Fax: 03/206 13 16

Dit CLB staat ter beschikking van leerlingen, ouders en leerkrachten voor informatie, advies en hulpverlening.
De CLB -begeleiding is kosteloos, discreet en vrijblijvend. Meer informatie kan je vinden op de website van het Stedelijk CLB!
Jaarlijks worden bepaalde leerlingengroepen op het centrum onderzocht door de schoolarts.
Deze arts stelt wel diagnoses, maar behandelt niet. Hij/zij verwijst naar de eigen huisarts.