De Kolibrie

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

CLB  (centrum voor leerlingbegeleiding).

Onze CLB contactpersoon is:
Ilona Detiège
Biekorfstraat 72
2060 Antwerpen
ilona.detiege@so.antwerpen.be
03 338 44 88

Het CLB staat ter beschikking van leerlingen, ouders en leerkrachten voor informatie, advies en hulpverlening.
De CLB- begeleiding is kosteloos, discreet en vrijblijvend. Meer informatie kan je vinden op de website van het Stedelijk CLB!
Jaarlijks worden bepaalde leerlingengroepen op het centrum onderzocht door de schoolarts.
Deze arts stelt wel diagnoses, maar behandelt niet. Hij/zij verwijst naar de eigen huisarts.