De Kolibrie

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Bij inschrijving verklaren alle ouders zich akkoord met het algemeen schoolreglement van het kleuter- of lager onderwijs van het Stedelijk Onderwijs.

Je kan deze schoolreglementen hier terugvinden:

Naast deze algemene schoolreglementen hebben wij ook een eigen intern schoolreglement van de school.
Zie bijlage.