De Kolibrie

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Visie “De Kolibrie”

Kinderen die zich goed voelen op school functioneren beter.  Ze zij beter gemotiveerd halen betere resultaten.
Elk kind is uniek, met zijn talenten en zwakkere kanten.  Beide verdienen de aandacht om een persoonlijkheid te ontwikkelen.
Zonder de kinderen met elkaar te vergelijken,  geven wij ze de kans om de eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien. Dit doen we vanuit onze eigen visie die steunt op 4 pijlers:

 • Kleinschaligheid
 • Ervaringsgerichte invloeden (Actief leren/ kindgericht/projectmatig)
 • Zelfstandig leren
 • ​Samenwerken

 

 

Kleinschaligheid:

 • We kiezen voor de kleinere school, waar iedereen, iedereen kent.
 • De opvoeding gebeurt door het hele team.
 • De kinderen kunnen bij iedereen terecht.
 • Een kleinere school geeft de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid.
 • Dit is belangrijk voor hun welbevinden.
 • Een kleinere school werkt drempelverlagend.

Ervaringsgericht werken

Kindgericht werken/actief leren/projectmatig werken:

 • We vertrekken zoveel mogelijk vanuit de eigen leefwereld en de belevingswereld van de kinderen.
 • We werken met aangepaste werkvormen en materialen zodat elk kind wordt aangesproken op zijn eigen kennen en kunnen.
 • Wij schenken voldoende aandacht aan elk kind afzonderlijk.
 • Het gevoelsmatige en de sociale vaardigheden worden daarbij niet vergeten.

Zelfstandig leren:
De kinderen leren kiezen uit verschillende activiteiten, taken en opdrachten en leren taken en opdrachten onafhankelijk aanpakken.
Dit leren ze op verschillende manieren:

 • Individueel
 • In groep en werkend aan dezelfde taak
 • In groep en werkend aan een verschillende taak

Kinderen leren zichzelf en hun taak te organiseren en een goede werkhouding te ontwikkelen.

De kinderen leren in verschillende stappen:

 • Plannen
 • Uitvoeren
 • Controleren

Samenwerken:
De kinderen leren samenwerken in verschillende situaties:

 • Met een partner
 • In een kleine groep
 • In grote groep, zowel in heterogene als homogene groepen

De kinderen leren coöperatief werken, samenwerkend leren.

Elke groep krijgt een taak en binnen elke groep krijgt elke leerling een rol.

De kinderen leren:

 • Zich houden aan afspraken
 • Hun sterke kanten ontdekken
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Van andere kinderen leren
 • Zich individueel in zetten voor de groep
 • Elkaar aanvaarden en waarderen