De Letter

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

Als school werken wij nauw samen met het Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Het CLB zorgt voor de vlotte overgang van de kleuter naar de lagere school en volgt de schoolse vorderingen van de leerlingen.  Bij leer- of gedragproblemen kan het CLB worden ingeschakeld. Indien nodig worden er huisbezoeken gedaan.

Het medisch schooltoezicht maakt mee deel uit van het CLB. Deze mensen volgen de lichamelijke ontwikkeling van je kind op. Het is ook altijd mogelijk om als ouder contact op te nemen met het CLB. Wil je graag meer informatie over het stedelijk CLB? Dan kan je steeds terecht op hun website!

Hiernaast vind je meer info hoe onze school omgaat met leerlingbegeiding op maat.