De Letter

kleuter- en lagere school

Onderwijs op maat

Om elk kind zo goed mogelijk te laten ontwikkelen zet de school veel in op "onderwijs op maat". Het onderwijs op maat wordt mogelijk door de inzet van de klasleerkracht, betrokkenheid van de ouder en de ondersteuning van de zorgondersteuners.  Bij onderwijs op maat denken vele ouders verkeerdelijk aan kinderen met beperkingen. Het tegendeel is waar. Door in te zetten op "onderwijs op maat" wil de school de sterke leerlingen meer uitdagen en de leerlingen met moeilijkheden extra helpen.

Dit gebeurt zoveel mogelijk in de klas. Het is vaak zo dat in de klas verschillende opdrachten gegeven worden. De opdrachten zijn dan gericht naar de verschillen in de kinderen. De opdrachten kunnen verschillen qua tempo en niveau.
Het aanbieden van verschillende taken wordt zo aangepakt dat je kind zich hier niet 'anders' bij voelt. Iedereen is uniek dus iedereen heeft ook een persoonlijke aanpak nodig.  

Als je kind problemen zou ondervinden met het leren en ondanks de klassikale hulp de leerstof toch nog niet kan verwerken, zal je kind, in samenspraak met jou als ouder, individueel of in kleine groepjes geholpen worden. Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen een verdieping van de leerstof.

Door met het hele team én de ouders samen te werken streven we naar onderwijs op maat, voor elk kind.