De Letter

kleuter- en lagere school

Brengen en ophalen van de leerlingen

Beste ouders, Beste leerlingen, In bijlage vind u enkele aanpassingen bij het brengen en ophalen. Gelieve deze goed door te lezen.

dinsdag 1 september 2020