De Letter

kleuter- en lagere school

Voorzieningen

Een school voor iedereen!

De deuren van onze school worden al om 7 uur geopend en sluiten pas om 18 uur. Behalve op woensdag, dan is er opvang voorzien tot 14u. Zo wil de school je de kans bieden je kind zelf op te halen of te brengen naar de school. In de voor- en nabewaking kan je kind naar hartelust spelen.

De school beschikt over 8 kleuterklassen en 12 lagere schoolklassen. Het schoolgebouw is zo praktisch mogelijk ingericht. 

De allerkleinsten doen een middagdutje in de slaapzaal.

Het eten gebeurt in een refter. 

Als je kind extra noden heeft wordt hij/zij geholpen door de juf en zelfs individueel. Hiervoor staan ook enkele kleine lokalen ter beschikking. 

Het sporten gebeurt in een turnzaal waar we heel wat verschillende materialen hebben om zo je kind uit te dagen. Na de schooluren worden er in de turnzaal handballessen gegeven (voor leerlingen van het derde en vierde leerjaar). 

De technologie staat niet stil, om je kind goed voor te bereiden op de digitale wereld is elke klas uitgerust met een digitaal bord en leert je kind werken met de Ipad.

Na de schooluren is onze school nog geopend voor de muziekschool en de turnkring.

Leerlingen krijgen handballes           4 leerlingen werken met Ipad