De Luchtballon

kleuter- en lagere school

Kleuterschool

Juf Tessa & juf Deborah

Juf Nikki, juf Griet, juf Janna & juf Karolien

Meester Gino, juf Yentl, juf Els en juf Jans

Juf Lynn, juf Sanne en juf Nathalie

Meester Maxim & juf Ellen

Juf Evi