De Luchtballon

kleuter- en lagere school

Kleuterschool

Juf Sanne en Juf Karolien

Juf Gitte

Meester Gino

Juf Nathalie en juf Deborah

Juf Eda

Juf Elien

Juf Lynn, juf Yentl en juf Janna

Juf Els en juf Lynn

Juf Griet