De Luchtballon

kleuter- en lagere school

Onze school

Missie van de Luchtballon:

De Luchtballon is een sociale buurtschool met een blik op de toekomst. We volgen maatschappelijke en pedagogische veranderingen in onze complexe stedelijke context op de voet en passen ons daaraan aan. Alle kinderen, ongeacht hun kansen of achtergrond, zijn bij ons welkom. Daarom is onze brede basiszorg zo sterk uitgebouwd.

Elk kind, elke ouder, elke leerkracht, en elke partner van de school moet zich goed en betrokken voelen. Door een positieve instelling, gelijkwaardigheid, intensieve samenwerking en respect voor elkaar creëer je volwaardige, geëngageerde en actieve burgers die in onze stad hun plek vinden, er kunnen werken, wonen en samenleven.

Leren doe je niet alleen aan een schoolbank. Kwaliteitsvol onderwijs moet levensecht zijn, in de klas en op de speelplaats. Leren stopt ook niet aan de schoolpoort. Samen met een stevig netwerk van buurtpartners bouwen we aan een brede leeromgeving, waar alle kinderen, jongeren en ouders van de buurt, terecht kunnen om hun talenten en hun leren verder te ontwikkelen.

 

Lagere school

Kleuter school