De Luchtballon

kleuter- en lagere school

Samenwerking buurtpartners tijdens de schooluren

Maandag:

Naschoolse dans voor L1, L2, L3 en L4 (Bartholomeusstraat)

Dinsdag:

Middagwerking: Samentuin - Buurtsport - Wilde Raven

Naschools: Spelend leren ism KRAS lagere school 15u30-17u30 (Borrewaterstraat)

Naschools: Wilde Raven L3, L4, L5, L6 (Merksemdok)

Naschools: Filmclub L4, L5, L6 15u30-17u30 (Merksemdok)

Woensdag

Naschools: Studio T (wetenschap en techniek)

Donderdag

Naschools: kunstenbad ism academie 15u30-18u00

Naschools: dans biirtsport L4, L5, L6 (Merksemdok) 17u30-18u30

Naschools: Taekwondo KRAS (Merksemdok) 17u-18u van 6j-10j

Naschool: Taekwondo KRAS (Merksemdok) 18u-19u + 10j Meisjes

Vrijdag

Middagwerking: De ster (Yoga/relaxatie) L1, L2 L3

Zaterdag

Coderdojo 1x in de maand (Merksemdok)