De Luchtballon

kleuter- en lagere school

Vestigingen

Lagere school (Borrewaterstraat)

Hier zitten de kinderen van L1 - L6 en de kleuters van K3.

Kleuterschool (Bartholomeusstraat)

Hier zitten onze peuters en kinderen van K1 en K2.