De Mozaïek

kleuter- en lagere school

CLB

Onze school werkt nauw samen met het stedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Dit kan op vraag van een leerkracht, directie, zorgcoördinator, maar ook op vraag van ouders.
Het CLB begeleidt dus steeds op vraag en enkel met toestemming van de ouders rond het leren en studeren, schoolloopbaanbegeleiding en het psychisch en sociaal functioneren van uw kind.
Verder regelen zij ook de verplichte medische onderzoeken.

Voor meer informatie kan je hen bereiken op het

Stedelijk CLB Antwerpen
Biekorfstraat 72
2060 Antwerpen
Tel: 03 338 44 88
clb@so.antwerpen.be
Maandag-vrijdag: 8.30u tot 16.30u
 

Ons CLB-ankerpersoon is Mevr. Gitte Saelen. Je kan deze persoon ook bereiken via onze zorgcoördinator Mieke Beckers.