De Mozaïek

kleuter- en lagere school

Onze school

De Mozaïek

Onze school is een gezellige, multiculturele basisschool waar elk kind alle kansen krijgt. Ons motto is: ‘Elk kind is uniek!’. Onze school staat open voor elk kind en elke ouder. We staan voor degelijk onderwijs in een positief schoolklimaat en hebben extra aandacht voor zorg.  

Taalopvoeding neemt een belangrijke plaats in. We leggen daarnaast ook accenten op verkeer, gezonde voeding, antipestgedrag en sociale vaardigheden.  

Met de hele school werken we aan deze waarden: verdraagzaamheid, respect, solidariteit en beleefdheid. We houden discipline door goede afspraken te maken.