De Musjes

kleuterschool

De Musjes

Troeven

  • Wij zijn een basisschool
  • We nemen onze sterke kleuterwerking mee naar onze lagere school.
  • Taal en zorg staan centraal.
  • Elk kind kan groeien op eigen tempo
  • Een warm en veilig nest
  • Een slaapmoment voor de jongste kleuters
  • Trots op onze eigen schoolbibliotheek
  • Sterk in co- en teamteaching.

Een veilig en een warm nest voor iedereen...

Op de speelplaats is er voor elk wat wils: van rustige hoekjes tot klimtuigen! 

Nabila
Mama van Inaya

Relaxen, koesteren, snoezelen. We willen elke kleuter een veilig en warm gevoel geven.

juf Saskia
klasjuf K3C

Dankzij de nieuwste materialen ontdekken en leren onze kleuters op een gevarieerde manier.

juf Eva
zorgjuf 1ste kleuterklassen

Ouders worden betrokken bij activiteiten zoals koken met de kinderen.

juf Nadia
klasjuf K2A
Juffrouw Nadia Laboud van Stedelijke Basisschool De Musjes

Voor ouders met een andere nationaliteit werken wij met pictogrammen.

juf Els
zorgjuf 2de kleuterklas
Juffrouw Els Diels van Stedelijk basisschool de Musjes