De Musjes

kleuterschool

Schoolreglement

Engagementsverklaring

  • Bij ziekte: gelieve de school te verwittigen. 03/224 11 80
  • Elke kleuter wordt opgevolgd.
  • 3 keer per schooljaar is er een oudercontact.
  • Onderwijstaal is Nederlands.

Praktische afspraken

  • Breng je kind veilig naar school.
  • Betaling met een factuur.
  • Kinderen uit de speelklassen en 1ste kleuterklas brengen reservekledij mee.
  • Maandelijkse luizencontrole in de klas.
  • Jarigen worden gevierd met een eenvoudige traktatie.
  • Onze school werkt samen met het CLB, Lange gasthuisstraat 24 2000 Antwerpen.

Schoolreglement

Ons eigen schoolreglement is een aanvulling op het algemene schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs.