De Octopus

kleuter- en lagere school

Lagere school

Onze lagere school is een tweestroom en bestaat uit 12 klassen. 
Kinderen die bij ons in de derde kleuterklas zitten stromen automatisch door naar de lagere school.