De Octopus

kleuter- en lagere school

Onze school

Octopus

De Octopus is een stedelijke basisschool in Antwerpen. We zijn een multiculturele, eigentijdse en open school waar iedereen welkom is. Onze school is energiek, sportief, cultureel, creatief en uniek. We begeleiden je kind in zijn groei naar een zelfstandige jongere. Zorgverbreding krijgt extra aandacht. Door de gestructureerde zorgwerking is er een preventief en gedifferentieerd aanbod op maat van alle leerlingen. Lees hier meer over onze school!