De Octopus

kleuter- en lagere school

Visie

Graag naar school

Ons team van gemotiveerde leerkrachten staat klaar om alle kinderen ontwikkelingskansen te bieden. De talenten van de kinderen staan hierbij centraal. We creëren een positief leerklimaat en hebben aandacht en respect voor elkaar. Daarom komen onze kinderen graag naar onze school.

Taalvaardige leerling

Onze kinderen hebben verschillende culturele achtergronden. Dat is een ideaal uitgangspunt voor een diverse en krachtige leeromgeving. De kinderen doen ervaringen op en delen hun ervaringen met elkaar. Ze leren van elkaar en maken elkaar mondiger.

Uitdagende werkvormen

We bieden de leerstof aan in verschillende werkvormen. De kinderen worden uitgedaagd en de verwachtingen worden aangepast op maat van elk kind. We streven een beleefde en correcte houding na.

Samen

We beschouwen onze school niet als een eiland. Zo werken we samen met externe partners. In de school zelf is er een leerlingenraad, een ouderraad en worden er oudergroepen georganiseerd. 

Kinderen die verkozen worden voor de leerlingenraad:

  • denken mee na over het speelplaatsbeleid,
  • zijn een aanspreekpunt voor andere leerlingen,
  • organiseren leuke activiteiten voor alle kinderen van onze school.

We betrekken ouders bij het school- en klasgebeuren tijdens oudergroepen. Ouders worden uitgenodigd in de school of klas. Ze werken er samen met de leerkrachten en de leerlingen.

Verder is er regelmatig overleg tussen de directie, de leerkrachten, de ouders en de leerlingen. Indien nodig worden er ook externen ingeschakeld. We voelen ons verbonden met de buurt en organiseren er (leer)activiteiten.

Lees hier onze visie op zorg.