De Piramide

kleuter- en lagere school

Betalingen

Alle kosten (vooropvang, middagopvang, naschoolse opvang, uitstap…) komen maandelijks op de maandafrekening. Telkens bij het begin van de volgende maand dien je deze maandafrekening te betalen. Alle betalingen gebeuren met het bijgevoegde overschrijvingsformulier. Met een overschrijving betalen heeft heel wat voordelen :

  • het geld kan niet verloren gaan
  • er is nooit geen probleem met wisselgeld
  • je hebt steeds een betalingsbewijs via je bankafschriften

Gezinnen met financiële problemen nemen contact op met de directeur. We zoeken dan samen naar een oplossing.