De Piramide

kleuter- en lagere school

Dagindeling

Een klok in stedelijke basisschool de Piramide

Voormiddag

Schoolpoort open 8:30
Start les/activiteit 8:45
Einde les/activiteit 12:20

Namiddag

Schoolpoort open 13:25
Start les/activiteit 13:40
Einde les/activiteit 15:30

Peuters en kleuters breng je naar de klas. Ook ophalen gebeurt aan de klas. Je kan dan ook bij de juf terecht als je iets wenst te bespreken.

Peuters en kleuters mogen gebracht en opgehaald worden door broers of zussen uit de lagere school.
Die moeten minstens in het derde leerjaar zitten. Je geeft hiervoor een schriftelijke toestemming.

Kinderen van de lagere school breng je naar de hal. Na een laatste knuffel gaan ze meteen naar de speelplaats.
Je kan dan ook bij de leerkracht of de directeur terecht als je iets wenst te bespreken.

Kinderen uit de lagere klassen (L1-L2) mogen gebracht en opgehaald worden door broers of zussen uit de hogere klassen (L3-L6). Je geeft hiervoor een schriftelijke toestemming.

Alle kinderen komen op tijd naar school. Te vroeg komen is niet goed, te laat komen ook niet.
Kinderen die te vroeg komen, spelen soms op straat; kinderen die te laat komen, moeten bij de directeur langsgaan.
Indien kinderen vaak te vroeg of te laat naar school komen, worden de ouders uitgenodigd.

De kinderen van de lagere school komen langs twee poorten naar buiten.
De lagere klassen (L1-L3) worden op de speelplaats opgehaald.
De hogere klassen (L4-L6) komen buiten langs de poort van het secundair.

Je wacht op uw kinderen buiten vóór de trap.
Kinderen van L1 en L2 worden enkel buitengelaten als iemand ze ophaalt.
Kinderen die te laat worden opgehaald, gaan naar het natoezicht. Je moet dit toezicht te betalen.