De Piramide

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

CLBWij vinden het belangrijk dat elk kind kan leren op een manier die bij het kind past. Daarom werken wij vaak in kleine groep zowel binnen als buiten de klasmuren. De klasleerkrachten kunnen hierbij steunen op ons zorgteam.

Onze school werkt daarnaast ook samen met het Stedelijk CLB. Een CLB is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen er terecht met vragen. De centra geven informatie, bieden hulp en begeleiding bij leren en studeren, en adviseren over de onderwijsloopbaan. Ook preventieve gezondheidszorg en het opvolgen van het psychisch en sociaal functioneren van een leerling behoren tot de dienstverlening van een CLB.

Ouders of leerlingen kunnen altijd gratis een beroep doen op CLB-begeleiding.

Een school kan ook zelf vragen om een leerling in het basisonderwijs te begeleiden. In dat geval zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen. Enkel bij spijbelgedrag en bepaalde medische onderzoeken wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Stedelijk CLB Antwerpen

Biekorfstraat 72
2060 Antwerpen

Tel: 03 338 44 88

e-mail: clb@so.antwerpen.be
Of neem eens een kijkje op hun website!