De Piramide

kleuter- en lagere school

Onze school

Een menselijke piramide in Stedelijke Basisschool de PiramideEen school in Antwerpen-Kiel

De Piramide is een buurtschool op 't Kiel waar we zorgzaam omspringen met leerlingen, leerkrachten en ouders.
In de kleuterschool werken we in leefgroepen. De instappers zitten in een klasje met iets oudere kleuters. Op die manier leren ze sneller nieuwe dingen. We werken in met kleine groepjes. De kleuters bepalen mee de thema's. Ze ervaren, exploreren, experimenteren en communiceren om de wereld om zich heen te verkennen en zo Nederlands te leren.

Ook in de lagere school hecht men veel waarde aan communicatieve vaardigheden. Door veel in groep te werken en interactief in de klas bezig te zijn, zorgen we voor een betere kennis van de taal en is de betrokkenheid van de leerlingen veel hoger.

De klasleerkrachten en het zorgteam geven samen vorm aan het pedagogisch-didactisch beleid van de school.

Leerlingen met specifieke noden krijgen aangepaste zorg. De organisatiestructuur is afgestemd op het leren van en met elkaar.