De Piramide

kleuter- en lagere school

Opvang

BUITENSCHOOLSE OPVANG

VOOR- MIDDAG- en NATOEZICHT

In de school wordt een extra dienst ingericht om de leerlingen op te vangen voor en na de lesuren. Ook tijdens de middag organiseren we opvang. Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid.
Voor deze diensten moet een extra vergoeding betaald worden, die buiten de maximumfactuur valt. Meer informatie vindt u hierover op
https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang

UREN EN TARIEVEN

  • Voorbewaking:

         07.00 u – 08.30 u € 1,00
         07.30 u – 08.30 u € 0,75

  • Middagbewaking:

         12.35 u – 13.25 u € 0,50

  • Nabewaking:

15.45 u – 16u30 u € 0,75
15.45 u – 18.00 u € 1,00

  • Woensdagnamiddagbewaking:

 12.35 u – 14.00 u € 0,50
 12.35 u – 16.30 u € 3,00
 12.35 u – 18.00 u € 4,00

  • Drankje:

water: gratis
thee: gratis
melk: €0,25 (enkel kleuterschool)

De naschoolse opvang is voorzien tot 18.00 u.

Door het ondertekenen van dit schoolreglement, geeft u als ouder/voogd toestemming aan de school om de procedure voor niet-opgehaalde schoolkinderen toe te passen wanneer het kind niet op tijd wordt opgehaald in de opvang en er niet tijdig een geschikte oplossing kan gevonden worden. Uw kind wordt in dat geval overgebracht naar een locatie voor noodopvang. De school hangt aan de schoolpoort uit naar welke locatie voor noodopvang uw kind wordt gebracht. Indien u deze informatie niet kan terugvinden, de school en/of opvangbegeleider niet te bereiken valt en u ongerust bent, kan u bellen naar het nummer 101. Geef aan de school door wie uw kind in noodsituaties mag komen ophalen, de noodopvang zal het kind enkel met deze personen laten meegaan. Deze persoon zal zich ook moeten legitimeren bij het ophalen van het kind. De eventuele kosten die verbonden zijn aan de procedure, vallen ten laste van de ouder/voogd.

FISCAAL ATTEST

In de maand mei van het lopend schooljaar wordt u een attest bezorgd waar het betaalde totaalbedrag en het aantal opvangdagen van het vorige kalenderjaar op vermeld staat. Dit geldt enkel voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Enkel de opvang buiten de normale schooluren wordt in aanmerking genomen.