De Piramide

kleuter- en lagere school

Participatie

OuderparticipatieDe leerlingenraad van stedelijke basisschool de Piramide

In de Piramide organiseren we laagdrempelige activiteiten die de ouders mee betrekken in het leven op de school.

  • In het oudercomité komen ouders samen om verschillende activiteiten op school te organiseren.
  • Elke laatste vrijdag van de maand zijn alle ouders welkom op de koffiebabbel in de refter van 8.45 tot 9.30 uur.

Leerlingenraad

In de Piramide is er een leerlingenraad met twee afgevaardigde kinderen per klas. De raad vergadert meerdere keren per schooljaar.

Er worden voorstellen gedaan om de school en het schoolleven aangenamer te maken.De leerlingen doen voorstellen over bepaalde aankopen, veranderingen op de speelplaats, organisatorische zaken (feesten, activiteiten,maandthema’s). In de mate van het mogelijke zal het schoolteam ingaan op of rekening houden met de voorstellen uit de leerlingenraad.