De Piramide

kleuter- en lagere school

Participatie

OuderparticipatieDe leerlingenraad van stedelijke basisschool de Piramide

In de Piramide organiseren we bewust laagdrempelige activiteiten die aanzetten tot ouderparticipatie en het voorzichtig creëren van enkele participerende acties.

  • Zo is er een oudercomité waar ouders samenkomen en verschillende activiteiten op school organiseren.
  • Elke laatste vrijdag van de maand zijn alle ouders welkom op de koffiebabbel die doorgaat in de refter van 8u45 tot 9u30.
     

Leerlingenraad

In de Piramide is er een leerlingenraad met twee afgevaardigde kinderen per klas. De raad vergadert meerdere keren per schooljaar.

Er worden voorstellen gedaan om de school en het schoolleven aangenamer te maken.De leerlingen doen voorstellen over bepaalde aankopen, veranderingen op de speelplaats, organisatorische zaken (feesten, activiteiten,maandthema’s). In de mate van het mogelijke zal het schoolteam ingaan op of rekening houden met de voorstellen uit de leerlingenraad.