De Piramide

kleuter- en lagere school

Partners

Stedelijke bibliotheek Kielpark

In samenwerking met de bib neemt De Piramide deel aan de kinder- en jeugdjury Vlaanderen. Kinderen van de lagere school lezen voor aan de oudste kleuters.  Kinderen van de 2de, 3de, 4de, 5de en 6de klas kunnen zich op vrijwillige basis inschrijven als jurylid. De bib zorgt voor de leesboekjes en de administratie, de school organiseert een leesklas tijdens de middagpauze, helpt bij de verwerking van de leesrapporten en neemt in schoolverband deel aan activiteiten georganiseerd door KJV.

De schoolbrug

De schoolbrug is een organisatie die de samenwerking tussen ouders en school moet bevorderen.  In de lagere school loopt een project rond huiswerkbeleid en leerondersteuning.

Buurtsport

Buurtsport organiseert tijdens de schooluren regelmatig gratis sportactiviteiten voor de scholen uit de buurt. Wij houden u op de hoogte van de activiteiten die dit schooljaar georganiseerd zullen worden.

Basketstimuleringsproject Buurtsport

Onze school neemt met drie ploegen deel aan het basketstimuleringsproject van Buurtsport :

  • 4de leerjaar : beginnersleague
  • 5de leerjaar : pro-league
  • 6de leerjaar : pro-league

Ze trainen één keer per week tijdens de middagpauze of onmiddellijk na school en ze spelen regelmatig wedstrijden in een naschoolse competitie tegen andere scholen. Eén keer per jaar bezoeken ze een wedstrijd van de Port of Antwerp Giants in de Lotto-arena. Het jaar wordt afgesloten met een finaledag in de sporthal van Park Spoor Noord.

Gekkoo/Jespo

Kindervreugd organiseert speelpleinen, jeugdkampen en vormingsactiviteiten op woensdagnamiddag en tijdens vakanties.Jespo organiseert in Antwerpen op een aantal plaatsen sportactiviteiten voor kinderen. Voor brochures kan u steeds terecht bij de directeur of bij Kindervreugd/Jespo