De Piramide

kleuter- en lagere school

Praktisch

Wil je weten hoe laat de school begint en hoe laat de pauzes zijn? Ontdek het hier!

Alle kosten (voortoezicht, middagtoezicht, natoezicht, uitstap…) komen maandelijks op de maandafrekening.

Kan je je zoon of dochter niet op tijd ophalen? Dan kan je gebruik maken van de voor- of naschoolse opvang.