De Piramide

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Het baronnekeBij inschrijving verklaren alle ouders zich akkoord met het algemeen schoolreglement

van het kleuter- of lager onderwijs van het Stedelijk Onderwijs. Je kan deze schoolreglementen hier terugvinden:

Naast deze algemene schoolreglementen hebben we voor de kleuterschool en de lagere school ook nog enkele afspraken. Deze kan je terugvinden in ons intern schoolreglement.