De Piramide

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

In de Piramide bieden we kwaliteitsvol onderwijs, helemaal aangepast aan de individuele noden van elk kind. De directie, de leerkrachten, het zorgteam, de bijzondere leermeesters, het onderhoudspersoneel, de CLB-medewerkers en externe ondersteunende organisaties zijn de drijfkracht achter onze visie.

De brede school

De Piramide bouwde een netwerk uit met verschillende partners. Deze brede werking betekent een enorme pedagogische meerwaarde voor het leerproces van de kinderen. 

Onze partners:

Opvolgen van de leerlingen

Met ons leerlingvolgsysteem kunnen we sneller kinderen opsporen die extra zorg en onderwijs op maat nodig hebben.

We werken preventief en denken na over hoe we alle leerlingen goed kunnen laten voelen in de school. We richten ons dus niet enkel op de zorg voor leerlingen met problemen of leerstoornissen.

Werken in leefgroepen

De kleuterschool werkt in leefgroepen. Dit sluit beter aan bij het ontwikkelingsniveau van elke kleuter. De instapklas en de eerste kleuterklas werken samen, net als de tweede en derde kleuterklas.