De Piramide

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Schoolfeest Stedelijke basisschool De PiramideOnze school biedt kwaliteitsvol onderwijs aan dat maximaal is aangepast aan de individuele noden van elk kind. De directie, de zorgco’s, de zorgleerkrachten, de klasleerkrachten, de bijzondere leermeesters, het onderhoudspersoneel, de CLB-medewerkers en diverse externe ondersteunende organisaties zijn de drijfkracht achter onze visie.

De Brede School

Een brede schoolwerking is voor ons een pedagogische meerwaarde die in de eerste plaats wil bijdragen aan het leerproces van de kinderen. De Piramide bouwde een netwerk uit met verschillende partners:

- De Schoolbrug
- Kaap
- Open school
- De Stedelijke bibliotheek Kielpark
- Buurtsport Antwerpen
- LINC
- KOOGO

Opvolgen van de leerlingen

Via ons leerlingvolgsysteem kunnen we sneller kinderen opsporen die extra zorg en onderwijs op maat nodig hebben.

Bij een preventieve aanpak denken we na over de vraag hoe de school er voor kan zorgen dat alle leerlingen zich goed voelen in de school en in de klas. We gaan niet enkel uit van de zorg voor leerlingen met problemen of leerstoornissen.

Werken in leefgroepen

- De peutertjes (°2015) blijven apart in een peuterklasje.
- De kleuterschool werkt in leefgroepen om beter te kunnen aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van elk kind.
- De kleuters zitten telkens in een klas met de verschillende leeftijden samen. (°2012, °2013 en °2014)