De Piramide

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

 

De Piramide is een buurtschool op 't Kiel waar we zorgzaam omspringen met leerlingen, leerkrachten en ouders. Heel wat externe organisaties werken samen met onze 'brede school'.

Onze school werkt het hele jaar rond taal en heeft een duidelijk pestbeleid.

Daar staan wij voor!

 • Als iedereen Nederlands spreekt, begrijpen we elkaar het best.
 • Kleuters werken in leefgroepen. Ze bepalen mee de thema's. Ze ervaren, exploreren, experimenteren en communiceren om de wereld om zich heen te verkennen en om op een functionele manier Nederlands te leren.
 • De peuters blijven apart in een peuterklasje.
 • In de lagere school hecht men veel waarde aan communicatieve vaardigheden.
 • Het veelvuldig hanteren van interactieve werk- en groeperingsvormen bevordert de taalvaardigheid en de betrokkenheid van de kinderen zowel binnen als buiten de school.
 • Ervaren, beleven, interactief en onderzoekend leren krijgt ruime aandacht.
 • Wij werken rond het LIST-project: Lezen is Top!
 • Alle leerlingen lezen 3 keer per week 20 minuten in leesboeken uit onze uitgebreide schoolbibliotheek.
 • Alle kinderen in de lagere school krijgen wekelijks ritmische taallessen om hun spraakkunst te bevorderen. 
 • Wij gaan zoveel mogelijk op stap, want voor ons ligt taal op straat, gekoppeld aan de leerlijnen.
 • Het goed talig maken van al onze vakken zien wij als een must, ook op vlak van ICT

 

Onze school biedt kwaliteitsvol onderwijs aan dat maximaal is aangepast aan de individuele noden van elk kind. De directie, de zorgco’s, de zorgleerkrachten, de klasleerkrachten, de bijzondere leermeesters, het onderhoudspersoneel, de CLB-medewerkers en diverse externe ondersteunende organisaties zijn de drijfkracht achter onze visie.