De Resonant

stedelijk secundair onderwijs

Over deze studierichting

1e graad - B-stroom

In de B-stroom krijg je de kans om de leerachterstand die je in het basisonderwijs opliep zoveel mogelijk in te halen.

In 1B krijg je 27 uur basisvorming (algemene vakken). Daarnaast is er 5 uur keuzegedeelte. Als je slaagt in 1B krijg je een getuigschrift van de lagere school. Daarmee kan je overstappen naar het eerste jaar van de A-stroom als je resultaten heel knap zijn. Je kan ook verder gaan naar het tweede leerjaar van de B-stroom (BVL).

Als je nog niet alle leerstof van het basisonderwijs hebt verworven en het getuigschrift niet hebt behaald, ga je naar 1B.

De belangrijkste onderwerpen worden hier dan ook herhaald. 

Je leert er vooral al doende.

In de basisvorming krijg je 27 u algemene vakken.

Het differentiatiegedeelte bestaat uit 5 lesuren atelier-VVV.

In het vak atelier-VVV krijg je de kans om te verkennen, te versterken (remediëren) of te verdiepen (uitbreiden), afhankelijk van wat je op dat moment nodig hebt.

Ook leren leren en huiswerkbegeleiding komen hier aan bod.

Aan de hand van projecten maak je kennis met verschillende studiedomeinen. Je leert je talenten ontdekken, je leert keuzes maken in het kader van Plan je toekomst en er wordt gewerkt aan actief burgerschap.