De Resonant

stedelijk secundair onderwijs

OKAN

Over deze studierichting

Woon je nog niet lang in België, ben je tussen 12 en 18 jaar en spreek je weinig Nederlands? Dan kan je bij het Stedelijk Onderwijs terecht in een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers, kort OKAN.

Wat is een onthaalklas?

  • De bedoeling is om door een taalbad van 1 jaar zo snel mogelijk Nederlands te leren.
  • Je maakt kennis met sport, vrije tijd, cultuur...

Waarom een onthaalklas?

  • Hoe sneller je Nederlands leert, hoe sneller je een studierichting kan volgen die bij je past.
  • Via aangepaste trajecten helpt de school jou om succesvol door te stromen naar een klas in het secundair onderwijs of een andere opleiding.
  • Het helpt jou om zo snel mogelijk te integreren en te werken.

Wat kan je doen na 1 jaar OKAN?

  • Een OKAN schakelklas volgen in Marco Polo (vroeger Stedelijk Lyceum Offerande) of De Resonant (vroeger Stedelijk Lyceum Lamorinière - OKAN+). Zo kan je jezelf nog beter voorbereiden op een studierichting naar keuze.
  • Naar een klas in het secundair onderwijs, een opleiding bij VDAB, het volwassenenonderwijs (bv. CVO Encora) of iets anders. 
  • Je leerkrachten helpen je om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen.

De onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers biedt een intensief jaarprogramma voor jongeren van 12 tot 18 jaar die pas in ons land zijn en geen Nederlands spreken. We onthalen deze jongeren met de nodige zorg in onze school en bieden in een gevarieerd lessenpakket taalonderwijs en schoolse competenties aan. Zij krijgen de kans om tijdens een intensief taaltraject van één jaar voldoende Nederlands te leren om vervolgens succesvol de overstap te maken naar het reguliere secundair onderwijs, deeltijds onderwijs of de arbeidsmarkt.

Tijdens het onthaaljaar oriënteren we de leerlingen van de onthaalklas in flexibele en individuele studieloopbaantrajecten en begeleiden we hen in hun overstap naar een vervolgtraject in het secundair onderwijs, deeltijds onderwijs of op de arbeidsmarkt. Welzijn is een prioriteit en wij maken er een punt van om op onze school een warme, diverse leeromgeving te creëren. De leerlingen worden intensief begeleid in hun studiekeuzeoriëntatie en maken kennis met de verschillende studiegebieden via snuffelstages en schoolbezoeken. Na het onthaaljaar maken ze hun 'studiekeuze' en worden ze begeleid en opgevolgd door de vervolgcoach om een “warme overdracht” te verzekeren.

Het lessenpakket in de onthaalklas bedraagt 32 lesuren per week. De jongeren krijgen vooral Nederlands aangeboden aan de hand van verschillende lesmethodes, in creatieve en dynamische werkvormen. De leerlingen leggen zich toe op de 4 talige vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven en bouwen aan hun competenties tijdens interactieve lessen. Ook wiskunde, lichamelijke opvoeding, aardrijkskunde, geschiedenis en vreemde talen maken deel uit van het lessenpakket. We brengen de leerlingen schoolse vaardigheden en competenties bij zodat zij sterk in hun schoenen staan bij het aanvatten van hun vervolgtraject.
 Ook welbevinden en integratie maken deel uit van het lesprogramma. Zo wordt er ook gewerkt aan maatschappelijke integratie, vrijetijdsbesteding en samenlevingscompetenties.

 

OKAN+

De OKAN+ -klas is een brugjaar om leerlingen voor te bereiden om verder te studeren in de richtingen van de dubbele finaliteit en de doorstroomfinaliteit. De vakken sluiten nauw aan bij deze finaliteiten. We bieden uitbreiding binnen de domeinen die de school aanbiedt. De nadruk ligt op extra taalverwerving binnen zinvolle vakcontexten.

In het vak atelier-VVV krijg je aan de hand van projecten de kans om andere studiedomeinen te Verkennen, je vakken van de basisvorming te Versterken (remediëren) of te Verdiepen (uitbreiden), afhankelijk van wat je op dat moment nodig hebt.

Ook leren leren en huiswerkbegeleiding komen hier aan bod. Je leert je talenten ontdekken, je leert keuzes maken in het kader van Plan je toekomst en er wordt gewerkt aan actief burgerschap.