De Resonant

stedelijk secundair onderwijs

Visie en aanpak

Onze school is een plek waar elke jongere - op zoek naar een brede vorming in de eerste graad of met interesse voor Voeding & Horeca of Maatschappij & Welzijn in de tweede en derde graad - zichzelf kan zijn.

Anderstalige nieuwkomers krijgen in onze OKAN-afdeling een taalbad en doorstroomtraject op maat. We gaan voor groeikansen en kwaliteit, en de nodige leerzorg op maat in een gezonde leeromgeving.