De Schroef

kleuterschool

Leerlingenbegeleiding

  • Om een beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van je kleuter worden er verschillende taal- en rekentesten afgenomen. Eventuele tekorten worden zo sneller opgemerkt.
  • Via het leerlingvolgsysteem volgen we de sociale , cognitieve en motorische ontwikkeling van iedere kleuter.
  • Jaarlijks is er een medisch schooltoezicht. De juiste data vind je terug in de nieuwsbrief en op de kalender:
  • We werken samen met een vaste logopediste die indien nodig op school begeleiding geeft.
  • CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding. De school speelt voornamelijk de rol van 'aanmelder'. Zij kan aan het CLB signaleren dat zij zich zorgen maakt om een leerling en vragen aan het CLB om een begeleiding op te starten. Het CLB zal dan wel altijd eerst de toestemming vragen aan de ouders om een begeleiding op te starten. Website CLB