De Schroef

kleuterschool

Ouderparticipatie

In de Schroef trachten we onze ouders zo nauw mogelijk te betrekken bij het klas- en schoolgebeuren. Omdat schipperskleuters niet elke dag naar school kunnen komen, is het belangrijk om de ouders zo veel mogelijk te laten participeren aan het leer- en ontwikkelingsproces.

Daarom bieden we onze ouders :

  • iedere dag de mogelijkheid tot een gesprek met de juf bij het brengen of ophalen. 
  • de kleuterportfolio: ieder kind heeft een eigen schrift waarin werkjes, foto's, liedjes, tips voor aan boord,....te vinden zijn.
    Zo krijg je als ouder een duidelijk beeld van wat je kind al kan en waar nog aan gewerkt moet worden.
    Ouders en kleuters  kunnen ook zelf iets schrijven of plakken in hun schrift. Zo wordt het een leerrijk en mooi geheel om voor altijd bij te houden!
  • de kans om zelf opmerkingen en suggesties te geven bij doedozen en verteltassen. In ieder pakketje zit een evaluatieformulier voor de ouders. Wat verliep er vlot, wat niet? 
    Ontbrak er iets aan de doedoos of heb je een leuk idee dat bij dit pakketje past? Zo trachten we ons aanbod steeds te verfijnen.
  • jaarlijks een aantal evenementen zoals een bbq, paasontbijt, bosklassen,.... waaraan ze actief kunnen deelnemen.