De Schroef

kleuterschool

Schoolreglement

Bij inschrijving ga je akkoord met het schoolreglement van onze school. Hieronder enkele regels die we graag nog even extra in de kijker zetten.

Brengen en afhalen van uw kleuter

Indien mogelijk vragen we om je kleuter op tijd naar school te brengen zodat we samen kunnen starten met de activiteiten en je kleuter niet teveel moet missen.
Het is niet nodig om vooraf te verwittigen of uw kleuter al dan niet aanwezig zal zijn.
Als je om één of andere reden je kleuter niet tijdig kan afhalen, gelieve de school dan even te verwittigen --> zie ook reservatie voor- en naschoolse opvang.
Komt er iemand anders uw kleuter ophalen, laat het ons dan op voorhand weten.
Voor de veiligheid van de kleuters: gelieve het poortje steeds te sluiten.

Bijdrage

De dagbijdrage bedraagt € 0.50 voor de middagbewaking. 
Op woensdag wordt er geen bijdrage gevraagd.
De afrekening gebeurt op het einde van de maand via een factuur. In maart ontvangt u een fiscaal attest voor de middagbewaking.

Foto’s op de website

Indien u liever niet heeft dat foto’s van uw kleuter op onze website en/of de facebookpagina komen, gelieve dit uitdrukkelijk te melden.

Het algemeen schoolreglement van het stedelijk kleuteronderwijs kan je terugvinden op de website van het Stedelijk Onderwijs!