De Schroef

kleuterschool

Visie en aanpak

Vanaf 6 jaar moeten de meeste schipperskinderen op internaat.
De Schroef wil varende kleuters een goede voorbereiding geven op de lagere school zonder dat ze voortijdig op internaat moeten.

Dit bereiken we o.a. door:

 • intensief te werken in kleine groepjes. Elk kind werkt actief mee en komt ruimschoots aan bod.
  Het niveau van de activiteiten wordt aangepast aan de ontwikkeling van ieder kind.
 • te werken met een kleuterportfolio: ieder kind heeft een eigen schrift waarin werkjes, foto's, liedjes, tips voor aan boord,....te vinden zijn.
  Zo krijg je als ouder een duidelijk beeld van wat je kind al kan en waar nog aan gewerkt moet worden.
 • aan boord te werken met doedozen, verteltassen en speelleerpakketten
  Zo worden ook tijdens het varen, de schoolse vaardigheden verder geoefend.
 • ouders te betrekken bij de werking in de klas. Bij ieder schoolbezoek is er gelegenheid tot een gesprekje met de juf.
 • kleuters individueel op te volgen. Door middel van observaties en testen wordt de ontwikkeling in kaart gebracht en worden individuele werkpunten bepaald.
 • veel bewegingskansen te bieden zodat de motorische ontwikkeling zoveel mogelijk gestimuleerd wordt.
 • Iedere dag buiten spelen stimuleert de ontwikkeling op talrijke vlakken en is belangrijk voor de gezondheid.

   

Kobe met z'n portfolio
accordeon in de klas
L.O.
Uitstap naar de Zoo