De Sterrenkijker

kleuter- en lagere school

De talentenarchipel

Onze school - Visie - Team - Axenroos - Talentenarchipel - Troeven

De schatkaart om talentenkiemen te ontdekken
De talentenarchipel is een verzameling van eilanden die wordt weergegeven als een landkaart of schatkaart. Elk eiland heeft een bijzondere betekenis en verwijst naar een van de negen competenties of ontwikkelingsdomeinen. Op de eilanden kunnen kinderen hun interesses en talenten ontdekken. Elk van deze eilanden is onderdeel van een groter geheel. Dat grotere geheel is het mannetje dat wordt gevormd door al deze eilanden samen.

Geen enkel eiland is misbaar
De archipel heeft een symbolische waarde. De eilanden liggen weliswaar los van elkaar in het water, maar geen enkel eiland is misbaar, omdat dan het geheel niet meer compleet is. De eilanden worden in eerste instantie los van elkaar benaderd. Maar zowat elke activiteit die kinderen doen, kun je op meerdere eilanden plaatsen. Er zijn dus veel raakvlakken en overlappingen.

Talenten ontdekken
De visuele vormgeving van de archipel spreekt kinderen aan. Het idee dat je op die eilanden rond je talenten kunt werken, is voor hen heel attractief en begrijpbaar. Je kunt met kinderen heel makkelijk hun talenten ontdekken met de vragen: ‘Op welk eiland kom je graag? Op welk eiland kom je niet graag?’ De antwoorden van de kinderen geven onmiddellijk de richting aan voor een heel boeiend gesprek.

De archipel is dan ook een mooi middel om:

  • positief en groeigericht met kinderen te praten over hun passies, interesses en talenten;
  • breed te kijken naar kinderen en dus ook breed en krachtig te evalueren en rapporteren over hun sterktes.

Verder kan je met de archipel via allerhande activiteiten je kinderen beter leren kennen maar vooral hen beter ondersteunen in hun ontwikkeling. De ontdekkingstocht naar wat kinderen boeit en waar kinderen zich sterk aangesproken voelen is een ideaal kader om met kinderen te werken rond:

  • het opbouwen van zelfvertrouwen vanuit succeservaringen en een intense intrinsieke motivatie;
  • het ontluiken en versterken van de groeigeest (growth mindset) van kinderen; het uitbouwen van het geloof in zichzelf;
  • het tonen van doorzettingsvermogen en veerkracht bij zaken die moeizaam verlopen via een groeigerichte houding;
  • het genieten van de ervaring van flow en tijdvergeten opgaan in dingen die hen boeien en aantrekken.
De talentenarchipel
 
Eiland                              Talentenkiemen
1. taaleiland Rijmen, dichten, vlot schrijven en spreken, creatief verhalen vertellen, moppen vertellen, toneelspelen, fantaseren, …
2. beeldeiland Foto’s nemen, modebewust zijn, inkleuren, tekenen, kleien, knutselen, schilderen, kunst bekijken, …
3. muziekeiland Ritme klappen, instrumenten herkennen, liedjes neuriën, toon houden, instrument bespelen , liedjes bedenken, genieten van muziek, zingen, …
4. beweegeiland Snel lopen, kracht, balspelen, klimmen, dansen, sport, …
5. fijneiland Werken met een schroevendraaier, pincet, kleien, make-up aanbrengen, nintendo spelen, muziekinstrument bespelen, …
6. sameneiland Hulp bieden in nood, troosten, iemand opbeuren, ruzies oplossen, meewerken, samenwerken, …
7. wereldeiland Milieuvriendelijk zijn, genieten van natuur, werken in de tuin, in het bos, bloemen, planten en dieren verzorgen, interesse in materialen en techniek, helpen in de garage, …
8. denkeiland Hoofdrekenen, cijferen, tellen, kaartlezen, meten, vraagstukken, rekenraadsels, informatie opzoeken en sorteren, …
9. wil- en durfeiland Zelfstandig plannen en organiseren, goed doorzetten, niet opgeven, regels bepalen, spelleider zijn, nieuwe dingen ontdekken en uitproberen, speciale dingen bedenken, makkelijk kunnen kiezen, …
De talentenarchipel