De Sterrenkijker

kleuter- en lagere school

Participatie

Een goede samenwerking is essentieel voor onze school. 

samenwerken

 

De Sterrenkijker heeft een fantastische oudervereniging. Deze vormt een positieve brug tussen school en ouders en tussen ouders onderling door nieuwe ouders te verwelkomen, een positieve relatie tussen ouders en de school te bevorderen en ouders in staat te stellen betrokken te raken bij het schoolleven.

Ze bevordert enerzijds ouderinbreng (meedenken, meepraten over inhoud) en anderzijds ouderparticipatie (meedoen, ondersteunen, helpende hand).

Zo creëert deze enthousiaste groep een partnerschap waardoor de school kan luisteren naar en omgaan met de zorgen van ouders en ook de laatste schoolontwikkelingen kan delen.
De oudervereniging is letterlijk een vereniging van ouders en alle ouders van de school zijn bij aanmelding van hun kind(eren) automatisch lid van de oudervereniging, tenzij zij schriftelijk te kennen geven geen lid van deze vereniging te willen zijn.