De Sterrenkijker

kleuter- en lagere school

Visie

Onze school - Visie - Team - Axenroos - Talentenarchipel - Troeven

De visie van De Sterrenkijker steunt op vijf pilaren.

Talent
We gaan bij ieder kind op zoek naar de talentenkiemen. Talent begint met een sterk vermoeden van een potentieel. Een kiem die wil uitgroeien tot een bijzondere competentie en daarvoor alle kansen die de omgeving biedt, opzoekt en benut.

Onze school wil ieder kind laten ontdekken wat zijn talenten zijn en hoe ze hun sterktes het best inzetten. De kinderen reizen langs de verschillende eilanden van de Talentenarchipel. Op ieder eiland laten ze hun eigen, creatieve stempel na en reizen verder met een rugzak vol nieuwe ervaringen.

Zelfstandigheid
Ieder kind neemt zijn eigen leerproces in handen. Dit is een intern aangestuurd ontwikkelingsproces waarbij de kracht in elk individu terug te vinden is. Vanuit de school worden alle puzzelstukken uitgedeeld die nodig zijn om zélf de puzzel van het eigen leertraject vorm te geven.

Welbevinden
Een kind moet zich goed voelen op school. Voor ons betekent dat een ontspannen sfeer, een sfeer van openheid, vertrouwen en spontaniteit. We vinden het belangrijk dat een kind plezier beleeft en zichzelf durft te zijn. Als een vis in het water in een rijke, stimulerende leeromgeving.

Sociale vaardigheden
Het schoolleven is een aaneenrijging van sociale contacten: actie en reactie. We creëren een omgeving waarin het kind inzicht krijgt in het eigen handelen en de reacties die dat teweeg brengt bij anderen. Hiervoor hanteren we in de kleuterschool de methodiek van de Axenroos. Bovendien zetten we in op coöperatieve werkvormen waarbij je de andere nodig hebt om jezelf te ontdekken en te verdiepen. De anderen hebben jou nodig om zichzelf te leren kennen. Dit zijn vaardigheden die je meeneemt voor de rest van je leven.

Reiken naar de sterren
Kwaliteitsvol onderwijs
Als school zetten we sterk in om het leerproces van elk kind te optimaliseren. Via onze talentenwerking bekijken we de totale ontwikkeling. Alle onderwijsdomeinen verdienen aandacht, zodat kinderen kunnen ontdekken wat hen drijft en boeit. Zo leren ze waar ze helemaal voor willen gaan.
Dit leerproces leidt tot groeiende prestaties. Het is een verweven eenheid tussen cognitieve en het sociaal-emotionele aspecten.