De Tandem

kleuter- en lagere school

De Tandem

Troeven

  • Warme school met aandacht voor ieders eigenheid en talent.
  • Hoeken- en contractwerk in de klas.
  • Oog voor taalontwikkeling, muzische vaardigheden, creativiteit en culturele activiteiten.
  • Participatie via oudercaf├ęs.
  • Sterk (zorg)team en co-teaching.

Persoonlijk en warm contact met ouders en kleuters, dat is voor ons belangrijk.

Caroline Haelewaeters
DirectieKleuterschool De Tandem

Spelling leren wij in een handig stappenplan

Sodir Yuksel
Leerling 5de leerjaar
Sodir Yuksel, leerling van Stedelijke Basisschool Expo 34

Als er een probleem is, kunnen wij altijd met de leerkracht praten

Nadia Haouhaou
mama van Soufiane en Oumaima
Nadia Haouhaou,mama van Soufiane en Oumaima, uit Stedelijke Basisschool Expo 34

We proberen de kinderen een saamhorigheidsgevoel te geven

Iris Wouters
Leerkracht 2de leerjaar
iris Wouters, leerkracht in Stedelijke Basisschool EXPO 34

Elk kind is op elk moment van de dag aan het leren omdat we in groepjes werken

Charlotte Borms
Leerkracht 2de kleuterklas
Charlotte Borms, leerkracht in Stedelijke Baisschool het Vosje