De Tandem

kleuter- en lagere school

A'REA 2020

Wat is A’REA 2020? 

A’REA 2020 is een samenwerking tussen scholen, ouders en buurtorganisaties. Samen geven we de kinderen op het Kiel nog meer kansen op een mooie toekomst. Ook onze school doet mee!

Onze school neemt deel aan A’REA 2020 omdat we geloven dat leren meer is dan op de schoolbanken zitten. We vinden het belangrijk om naast het overbrengen van leerstof, sterk in te zetten op nog andere leerprocessen, zelfontplooiing én ontspanning van onze leerlingen. Via verschillende activiteiten tijdens en na de schooluren leren onze leerlingen zichzelf, hun talent en de stad kennen. Je bewust worden van je talent, van je mogelijkheden... dat is voor een kind enorm belangrijk om daarna verdere stappen te kunnen ondernemen en dromen waar te maken. We zien het dan ook als onze taak om de ogen van onze leerlingen samen met ouders en andere organisaties te openen voor de vele mogelijkheden.

Door samen te werken kunnen we heel wat extra activiteiten aanbieden voor onze leerlingen en hun ouders. Onze school heeft voor volgende activiteiten gekozen: 

Contactpersoon binnen de lagere school

Meer info? Stel je vraag aan directeur Chantal of aan juf Sandy

Contactpersoon binnen de kleuterschool

Juf Carla Schuurmans