De Tandem

kleuter- en lagere school

Kleuterschool

Wat is onze visie?

Welkom

- Onze school staat open voor alle kleuters en ouders en zet in op een zachte overgang van thuis naar school.
- We streven naar heldere communicatie in een warme sfeer.
- We vinden het belangrijk dat ouders en kleuters zich goed voelen in onze school.

Samen

- We betrekken iedereen bij de school waardoor we elkaar versterken: ouders, kleuters en (buurt) partners.
- Sensibiliseren en verbondenheid zorgen voor sterke relaties.
- Respectvol omgaan met elkaar en met de dingen rondom.
- We zetten in op ontwikkeling van sociale vaardigheden en attitudes  om samen te leren spelen, werken en leven.

Ieders eigenheid

- We houden rekening met ieders talent en eigenschappen.
- We bieden gedifferentieerd onderwijs aan.
- We verhogen door onze brede zorgwerking ontwikkelingskansen van alle kleuters met o.a. groeps-en individuele leermomenten. 
- We zetten in op Nederlandse taal als gezamenlijk communicatiemiddel, rekening houdend met de meertaligheid van kleuters en ouders.
- Een positieve houding en aanpak is onze kracht.

Brede vorming

- We zetten in op actief leren door beleving, beweging, ontdekken en doen.
- We willen kleuters maximale kansen bieden tot het ontplooien van kennis en vaardigheden in een rijke betekenisvolle omgeving.
- We stimuleren zelfstandig werk, zelfreflectie en leren van elkaar.
- Door samen te werken met externe partners halen we cultuur, sport en maatschappij in de school.

Toekomst

- We zetten in op ontwikkeling en op ondersteuning van talenten zowel bij kleuters als bij het schoolteam.
- We kijken met kritische blik naar onze werking.
- We spelen in op de steeds veranderende buurtkenmerken, maatschappij en onderwijs.
- We blijven streven naar samen school maken