De Tandem

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

De stedelijke basisschool Expo 34 werkt samen met het CLB

Onze school werkt samen met het Stedelijk CLB.

Een CLB is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen er terecht met vragen. De centra geven informatie, bieden hulp en begeleiding bij leren en studeren, en adviseren over de onderwijsloopbaan. Ook preventieve gezondheidszorg en het opvolgen van het psychisch en sociaal functioneren van een leerling behoren tot de dienstverlening van een CLB

Ouders of leerlingen kunnen altijd gratis een beroep doen op CLB-begeleiding.

Een school kan ook zelf vragen om een leerling in het basisonderwijs te begeleiden. In dat geval zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen. Enkel bij spijbelgedrag en bepaalde medische onderzoeken wordt hierop een uitzondering gemaakt.

 

Stedelijk CLB Antwerpen
Biekorfstraat 72
2060 Antwerpen
tel: 03 338 44 88
e-mail: clb@so.antwerpen.be