De Tandem

kleuter- en lagere school

Oudercomité lagere school

De oudervereniging is een vereniging waar alle ouders lid van zijn. Deze vereniging werkt samen met het schoolteam. Zo proberen we aan een aangenaam schoolklimaat te werken voor je kind.

Taken van de oudervereniging

  • Organiseren van activiteiten zoals de kerstfuif en het schoolfeest.
  • Helpen tijdens klasactiviteiten zoals knutselen en hoekenwerk.
  • Deelnemen aan uitstappen. De klasleerkracht vraagt dit ruim op voorhand.

Het oudercomité zoekt steeds naar helpende handen. Heb je interesse? Vraag om meer informatie bij het secretariaat of de directie.