De Tandem

kleuter- en lagere school

Ouders in de kleuterschool kleuterschool

Oudercomité

We hebben een actief oudercomité dat meewerkt aan schoolfeesten. Zij kunnen altijd ondersteuning vragen aan Koogo (koepel van ouderverenigingen).

Ons oudercomité plant soms acties binnen de school. Hiermee zamelt het geld in dat naar de kleuters gaat. Zo verkopen ze bijvoorbeeld wafeltjes of mandarijntjes. Met het ingezamelde geld koopt de oudervereniging bv. een nieuw speeltuig voor in de tuin, nieuwe puzzels, boekjes,...

In het begin van het schooljaar is het oudercomité steeds op zoek naar nieuwe mensen.

Heb je zin om mee te komen vergaderen? Het oudercomité komt een vijftal keer samen tijdens het schooljaar. De leerkracht van je kleuter geeft je graag meer info. Wij hopen je te mogen verwelkomen in ons oudercomité!

Ouderparticipatie

Ouders kunnen ook op een andere manier ondersteuning bieden in de klassen. Dit kan tijdens spelmomenten, aan de computer, knutselactiviteiten, kookactiviteiten, uitstappen, ...

Oudergroepen

De school organiseert heel wat voor de andere ouders. Zo zijn er informatiesessies, werkmomenten, een koffiebabbel, ...

Oudercontacten

Bij de start van het schooljaar is er een algemene ouderavond. De leerkracht informeert over de klaswerking. Je kan in de loop van het schooljaar ook naar een individueel oudercontact gaan. Hier volg je het dossier van je kind mee op. Verandert je kind van school? Dan gaat het dossier gewoon mee!