De Tandem

kleuter- en lagere school

Nieuws

vb. 28/02/2021
vb. 28/02/2021

Verkiezing schoolraden, oproep voor kandidaten (2021-2025)

Beste ouder, Denk je graag mee na over de school van je kind? Ben je benieuwd hoe andere scholen het aanpakken? Stel je dan kandidaat voor de schoolraad!

Opstart kleuterschool na de herfstvakantie

Hier vindt u info in verband met de opstart van onze kleuterschool na de herfstvakantie.

Info in verband met de maximumfactuur kleuterschool

In bijlage vindt u een brief met uitleg in verband met wat u betaalt aan uitstappen, theaters, sport op onze school.

Leerplicht voor kinderen geboren in 2015

Belangrijk voor alle kleuters van de 3de kleuterklas

Levensbeschouwelijk onderricht voor kleuters

Beste ouder, Als ouder van een leerplichtige kleuter kan u er voor kiezen om uw kind levensbeschouwelijk onderricht te laten volgen.

1 september is het zover! (lagere school)

opstart stedelijke basisschool de tandem
Informatie over de opstart van het nieuwe schooljaar.

Corona test of niet?

Wie moet zich laten testen?

Schoolvrije dagen in de kleuterschool 2020-2021

Hierbij vind je de schoolvrije dagen voor het schooljaar 2020-2021
Subscribe to Nieuws