De Toverboom

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

clblogo
Het CLB zorgt voor de vlotte overgang van de kleuter naar de lagere school en volgt de schoolse vorderingen van de kleuters.  Bij leer- of gedragproblemen kan het CLB worden ingeschakeld.  Indien nodig worden er huisbezoeken gedaan.
Het medisch schooltoezicht maakt mee deel uit van het CLB.  Deze mensen volgen de lichamelijke ontwikkeling van Uw kleuter op.
Het is ook altijd mogelijk om als ouder contact op te nemen met het CLB.  Dit kan rechtstreeks of via de schooldirectie. De verantwoordelijke van het CLB voor onze school:  

Gerda Cuesta
Centrum voor leerlingenbegeleiding
Lange Gasthuisstraat 24
2000 Antwerpen
Tel: 03 206 13 11

Meer info: www.stedelijkonderwijs.be/clb