De Toverboom

kleuter- en lagere school

Participatie

Schoolraad

De Toverboom maakt samen met 17 andere scholen deel uit van de Scholengemeenschap West. In deze schoolraad zetelen vijf verkozen ouders, twee verkozen leerkrachten en twee gecoöpteerden. De maandelijkse vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.

Deze schoolraad spreekt in naam van de ouders en de leerkrachten en doet voorstellen aan het schoolbestuur. De raad geeft advies over schooluitstappen, hoe zwemlessen geregeld worden, hoeveel de ouders moeten betalen en of er veranderingen aan het schoolgebouw moeten gebeuren.

De schoolraad is niet verantwoordelijk voor het oplossen van meningsverschillen tussen ouders en leerkrachten. Persoonlijke aangelegenheden mogen zij ook niet bespreken.

Meer info: www.stedelijkonderwijs.be/schoolraadwest

Oudergroepen

In kleinere oudergroepen wordt er besproken hoe de opvoeding van de kleuters loopt. We praten over taalvaardigheid, samenwerken en motoriek. Zo bereiden we de ouders van de kleuters voor op de lagere school.

Een aparte oudergroep rond zindelijkheid is er enkel voor de ouders van de allerkleinsten op onze school.