De Vlinderboom

kleuter- en lagere school

4E naar Aquafin Deurne

28 maart 2019
We zagen het proces van sterk vervuild water naar helder water. Dat gezuiverde water wordt terug gepompt naar beken, rivieren en kanalen.