De Vlinderboom

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding - CLB

Bij onze mensen van het Centrum LeerlingenBegeleiding (CLB) juf Mieke (Rups en Cocon) en meester Alex (Vlinder) kan je terecht voor infomatie, hulp en begeleiding.

Het CLB is gespecialiseerd in vragen op vier domeinen:

  • leren en studeren: problemen met lezen, schrijven of leren of bijvoorbeeld met maken van huiswerk…
  • schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s…
  • psychisch en sociaal functioneren: stress, faalangst, pestproblemen, gewelddadig gedrag, spijbelen…
  • preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht…

Verder zijn wij een erkend multidisciplinair team voor het opstellen van een dossier bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Meer info over onze werking kan je vinden via deze link.

 

Mieke Van Loon

Nathalie Stevens