De Vlinderboom

kleuter- en lagere school

Rups

inschrijven

Welke kinderen moeten aangemeld worden?

Het inschrijvingssysteem geldt voor alle kinderen die in een nieuwe school moeten ingeschreven worden voor schooljaar 2021-2022

 • kinderen geboren in 2019 die volgend schooljaar of het schooljaar daarna voor het eerst naar school mogen
 • kinderen die naar een nieuwe school gaan (dus ook kinderen geboren in 2015 die geen school lopen in De Vlinderboom maar volgend schooljaar naar de lagere school in De Vlinderboom willen komen)
 • de kleuters die al in De Rups zitten, stromen automatisch door naar de lagere school De Cocon 

 

Informatie voor ouders:

Ouders die een kind hebben dat volgend schooljaar voor het eerst naar de kleuterschool of naar de lagere school mag, krijgen begin december een brochure in de bus waarin het inschrijvingssysteem wordt uitgelegd. In de brochure zit ook een lijst met organisaties waar ouders terecht kunnen als ze hulp nodig hebben of als ze zelf geen computer hebben om hun kind aan te melden. De brochure zal ook beschikbaar zijn in bibliotheken, districtshuizen, crèches en op tal van andere locaties in Antwerpen. Alle informatie zal eveneens te vinden zijn op de website van Helpdesk Aanmelden.

Helpdesk aanmelden
T: 0800 62 185 (gratis nummer)
E: helpdesk.aanmelden@stad.antwerpen.be
meldjeaan.antwerpen.be

 

Inschrijven verloopt via het Centraal AanmeldingsRegister (CAR).

OPGELET: EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN

Aanmelden 'broer/zus' en 'kinderen van personeel': 

donderdag 14/01/2021 t.e.m. vrijdag 29/01/2021
eerste dag start om 9.30u, laatste dag eindigt om 17.00u

Aanmelden reguliere periode:

donderdag 25/02/2020 t.e.m.dinsdag 23/03/2020
eerste dag start om 9.30u, laatste dag eindigt om 17.00u

Volgens de wet zijn er drie groepen kinderen die voorrang krijgen bij de inschrijvingen:

 • kinderen die al een broer of zus hebben in dezelfde school
 • indicator of niet-indicator leerlingen
 • kinderen van personeel

Daarnaast zullen de Antwerpse scholen rekening houden met:

 • de afstand van de woonplaats van het kind tot de school
 • de voorkeurschool van de ouders
 • de afstand woon-werkverkeer van de ouders

Documenten die nodig zijn bij inschrijving

 • Kids-id of klevertje mutualiteit waar het rijksregisternummer op staat
 • Identiteitskaart
 • Toelatingsbewijs

Instapdagen kleuterschool

Kleuters (jonger dan 3 jaar) kunnen pas in de school starten op één van de volgende instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na Hemelvaart
 • de eerste schooldag na de zomervakantie van het daaropvolgende schooljaar